Kayıtlar

Kasım, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Supervised Text Style Transfer For Turkish Texts

Resim
Zeynep YILMAZ – CRYPTTECH AI LAB. https://github.com/zeynobia/stst Özetçe —Diller zamanla değişime uğrar. Eski metinlerde kullanılan kelimeler günümüz metinlerinde kullanılmayabilir. Eski metinleri günümüz neslinin anlayabilmesi amacıyla, uzman kişiler tarafından metin sadeleştirmesi işleminin yapılması gerekmektedir.  Tarihi dizi ve filmlerdeki diyaloglarda ise, tam tersi bir durum söz konusudur. Uzman kişiler tarafından, diyaloglarda eski dönemlerde kullanılan kelimelerin kullanılması gerekmektedir. Ancak bu metot kaynak ve zaman açısından maliyetlidir. Bu probleme bir çözüm getirebilmek adına bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada, problem kelime öbeği tabanlı istatiksel model olarak tanımlanmıştır.  İlk olarak paralel veri kümesi oluşturulmuştur. Kelimeleri hizalamak için IBM modeli kullanılmıştır. Dil modeli için de n gram dil modeli kullanılmıştır.  Önerilen sistemi değerlendirilmesi için, BLEU, Rouge, Meteor, Wer, Word2vec skorları kullanılarak, sonuç olarak,  87 BLEU puanı elde edil