IT ve Siber Güvenlik Yazılımı Alanında Pazarlama Çalışmaları

Türkiye’de ve küresel pazarda en hızlı gelişme gösteren ve yoğun rekabetin yaşandığı, IT sektöründe her geçen gün yeni bir teknoloji ve ürün piyasaya sürülmektedir. 2013 yılı Dünya’nın en değerli şirketleri sıralamasında, zirvedeki ilk 10 şirketin 4’ünü bilişim sektörü şirketleri oluşturmuştur (Financial Times, 2013). Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalarının zirvede yer alması, sektörün ekonomik büyüklüğünü ortaya koymaktadır.Siber Güvenlik yazılımı geliştiren şirketlerin sayısı da son yıllarda hızlı bir artış göstermektedir. Cybersecurity Ventures 2016 Siber Güvenlik Pazar Raporuna göre, 2017’den 2021’e kadar siber güvenlik alanında küresel projeler için $1 trilyon harcanacağı öngörülmektedir. Siber Stok Raporu 62 halka açık Siber Güvenlik Şirketi listesini içermektedir.


IT analistleri Dünya çapındaki şirketlere, hükümetlere, bankalara, eğitim kurumlarına ve tüketicilere yönelik daha da sofistike hale gelen siber saldırıların, dramatik artışı ile başa çıkmanın gittikçe zorlaştığı öngörüsündedir. PC’ler, akıllı telefonlar ve mobil cihazlar kötü amaçlı yazılımların tehditi altındadır. Siber suçlar arttıkça, siber savunma harcamaları da doğal olarak artmaktadır.  Amerikan yönetimi, siber güvenlik için 2017 bütçesinden 19 milyar dolar ayırmaya karar verdi. Bu rakam, 2016 bütçesinden yüzde 35’lik bir artış anlamına geliyor. Siber güvenlikle ilgili bu bütçe artışının yanı sıra güvenlik planı çerçevesinde hükümet ajanslarının yazılımlarını güncellemeleri ve bilgi güvenliği alanında bir yetkili görevlendirmeleri için 3.1 milyar dolarlık da ayrı bir fon öngörülüyor. 

Etkili Bir IT Pazarlama Stratejisi Nasıl Geliştirilir:

Dünya ve ülke ekonomisine büyük ölçekli katkılar sağlayabilecek bir endüstri olan yazılım ve Siber Güvenlik yazılımı konusunda pazarlama stratejilerinden ne ölçüde faydalanıldığı, işletmelerin pazarlama zekasına sahip olup olmadıklarının tespiti sektörün gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.
Amerikan pazarlama otoritesi olan Philip Kotler’e göre Pazarlama; firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri, satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir.
Amerikan Pazarlama Derneği ise pazarlamayı; kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere, malların, hizmetlerin ve fikirlerin ‘geliştirilmesi’, ‘fiyatlandırılması’, ‘tutundurulması’ ve ‘dağıtılmasına’ ilişkin planlama ve uygulama süreci olarak tanımlamıştır.” (American Marketing Association, 2004).
Etkili bir IT pazarlama kampanyası geliştirmek için klasik pazarlama çalışmalarının uygulanmasının yanı sıra, aşağıdaki 5 kilit adımın da takip edilmesi gerekir.

1. Hedef Kitleye Odaklanın
Etkili bir pazarlama stratejisinin ilk adımında; Hedef Kitlenin belirlenmesi, hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçların tespit edilmesi gelmektedir. Ayrıca büyüyen hedefler koymak ulaşmak istediğiniz değere odaklanmanızı sağlayarak, yeni açılımların yolunu açacaktır.

2. Mesajınızı Geliştirin 
IT şirketinin pazarlama çalışmalarının ilk amacı, işletmenin tercih edilmesini sağlamak  için ikna edici bir sebep oluşturmaktır. Tutundurma karması içinde yer alan “mesajın oluşturulması” pazarlama iletişiminin en temel adımları arasında yer almaktadır. Bu nedenle ürün  veya hizmet ile ilgili değerin doğru mesajla ve en uygun kanalla iletilmesi gerekmektedir.

3. Dijital Pazarlama  

Dijital Pazarlama; Marka, hizmet ve ürünün internet, mobil ve    diğer    interaktif   platformlar aracılığıyla tanıtılması yöntemidir .Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Arama Motoru Reklamları (PPC), E-mail Marketing, Sosyal Medya Pazarlama (Social Media Marketing) başlıca dijital pazarlama konuları arasında yer almaktadır. Dijital Pazarlama, geleneksel pek çok reklam kanalına göre daha ekonomik ve hızlı aksiyon alınan yöntemdir. Görüntüleme analizleri ve e-mail raporlarına göre, hangi gönderilerin daha fazla göründüğü analiz edilebilir, bu sayede işletmenizin veya markanızın hangi noktalara daha fazla odaklanması gerektiğini tespit edebilirsiniz.  


4. Uzmanlığınızı Geliştirin
IT şirketlerinin uzmanlık alanında gelişimine katkıda bulunan çalışmalarda yer alması, müşterilerine proaktif bir hizmet sunmasını da sağlayacaktır. Sektörel eğitim programlarına katılım, ilgili yayınlarda ve IT etkinliklerinde yer almak  uzmanlığın pekiştirilmesine yardımcı olurken, uzmanlık alanının çeşitli platformlarda ifade edilmesini de sağlayacaktır.  

5. Ortaklıklar Kurun
Ortak pazarınız olan, müşteri memnuniyeti sağlamış, projelerinizde etkili ve istekli bir şekilde rol alabilecek partnerler ile birlikte hareket etmek, projenizin başarısını arttırmaya yardımcı olurken, alacağınız riskleri de azaltacaktır. 

Pazarlama faaliyetleri; piyasa araştırması gibi üretim öncesi süreç ile, üretim, satış, reklam, tutundurma, satış sonrası hizmetleri de kapsayan geniş bir yelpazedeki hizmetleri içerir. Yeni bir ürünün üretilmesi, tüketici beklentilerine göre tasarlanması, tüketicide kullanım alışkanlığının oluşturulması için uygun pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Etkili pazarlama stratejilerinin uygulanması, yoğun rekabet ortamında sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların bir adım önüne geçilmesi, satışların arttırılması, ve işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir.

Tülay CANDAR
Marketing Director
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1. Geleneksel Stajyer CTF Soru ve Cevapları

2. Geleneksel Stajyer CTF Soru ve Cevapları - 2017

B*-Tree (BTree, BPlusTree) Veri Yapısı ile Veri İndeksleme