CRYPTOSPOT 2.0.7 Yayımlandı (Released)

CRYPTOSPOT 2.0.7 kararlı versiyonu yayımlanmıştır. Değişiklik notlarını aşağıda bulabilirsiniz.
 • Eklendi "Ubuntu 18.04 uyumluluk"
 • Eklendi "Fidelio FIAS entegrasyonu ve PMS Faturalandırma özelliği"
 • Eklendi "TcKimlik+YabancıKimlikNo Hibrit yetkilendirme"
 • Eklendi "Anlık 3(üç) kullanıcı, TCKimlik ve SMS modülü bedava lisanslama özelliği"
 • Eklendi "Sisteme giriş veya hotspot arabirimin adresini yazması durumunda aktif oturumların ve kullanımların gösterildiği durum (status) sayfasına yönlendirme"
 • Eklendi "Sedna PMS (Mssql) otel programı entegrasyonu"
 • Eklendi "Hotspot MTU konfigürasyonu desteği"
 • Eklendi "Ethernet based & IP Tunneling özelliği" (Ethernet based seçeneği, kernel space filtreleme ve loglamada mac adreslerinin görünebilmesi kullanılabilmesi için aktif edilmekte.)
 • Eklendi "Dhcp gateway konfigürasyonu (dhcp proxy/relay davranışı - Layer2) desteği" (Relay/Proxy olarak başka sunucu gösterilecektir)
 • Eklendi "Kullanıcı yönetim ekranlarına kayıt tarihi alanı"
 • Eklendi "Oda numarasının tipinin text durumunda getirilmesi ve ilgili mobil cihazlarda otomatik nümerik klavyenin gösterilmemesi için bir opsiyon"
 • Eklendi "Çevrimiçi kullanıcılar (Online users) ekranında ilgili Realname bilgisi otomatik buldurularak gösterilmesi ve kayıtların bağlantı sürelerine göre sıralanması özelliği"
 • Eklendi "Bilet yönetimi ekranında 'Süre uzatma' özelliği"
 • Eklendi "Karşılama sayfasında butonlu login seçeneği"
 • Eklendi "Karşılama ekranlarında Sözleşmelerin (NDA & Terms Agreement) opsiyonel ve/veya zorunlu olması"
 • Eklendi "Kullanım raporları ekranına gerçek isim alanı"
 • Eklendi "Zamanlanmış rapor tiplerinde (Tekil kullanıcı listesi, kayıt olmuş kullanıcılar, Sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar listesi) Realname bilgisi"
 • Eklendi "Yedekleme dosyalarını seçip silebilme ve şifrelenmiş biçimde indirebilme özelliği"
 • Eklendi "Şifrelenmiş/indirilmiş yedek dosyasının sisteme yüklenmesi"
 • Eklendi "Facebook (CryptoSPOT API) giriş sürecinin merkezi olarak gerçekleştirilmesi"
 • Eklendi "Dhcp istemcilerini belirlenen sürede otomatik olarak IP'lerini bıraktırma özelliği"
 • Eklendi "Standart kullanıcı ile girişte özel alan sınırlama özelliği"
CRYPTOSPOT Dashboard
CRYPTOSPOT Dashboard

CRYPTOSPOT Status Page
CRYPTOSPOT Karşılama Durum Sayfası

 • Güncelleme "Göstergelerde bulunan grafiklerde Kb/Mb/Gb cinsinden gösterim"
 • Güncelleme "Dashboard'taki grafiklerin zamanda göre ters sırada görünmesi durumu"
 • Güncelleme "Kullanıcı yönetim ekranlarında kolon sıralama/arama durumlarının cache'te tutulması iptali"
 • Güncelleme "Yeni kurulumda varsayılan dhcp aralığı 2-501, dhcp lease süresi 86400 saniye olarak düzenlenmesi"
 • Güncelleme "Menü ağacında konu bütünlüğü açısından düzenlemeler"
 • Güncelleme "Geniş ekranlarda sayfaların daha iyi görüntülenebilmesi için ortalama/kenar boşlukları ekleme düzenlemeleri"
 • Güncelleme "Rusça ve İngilizce kullanım sözleşmesi içerikleri"
 • Güncelleme "URL Filter özelliği BETA durumu"
 • Güncelleme "URL Filter kategoriler ekranında dar bir alana sıkışmışlık görüntüsü"
 • Güncelleme "URL filtering > New filter yolu takip edildiğinde user groups sekmesinden edit groups seçildiğinde, açılan modaldaki boşluk"
 • Güncelleme "Uyarı/güncelleme durumu metinlerinde görsel(renk) düzenlemeleri"
 • Güncelleme "Mac Authentication ekranında var olan bir mac adresi yeniden eklemeye çalışıldığında 'Username already exist' şeklinde çıkarılan uyarı 'MAC address already exist' olarak"
 • Güncelleme "Troubleshoot penceresinde oluşan uyarılarda düzenleme"
 • Güncelleme "Masquerade konfigürasyonunu kaydedilememesiyle ilgili modsecurity filtreleri"
 • Güncelleme "Captive portal konfigürasyonunda sponsor email ile ilgili alanların gösterilmesi/gizlenmesiyle ilgili düzeltmeler"
 • Güncelleme "AD/LDAP Connection sayfasında uyarı metni"
 • Güncelleme "System > Custom Restriction işlemlerinde iyileştirmeler"
 • Güncelleme "Göstergelerdeki Toplam Kullanıcılar verisi tekil kullanıcı sayısını gösterecek şekilde düzenleme"
 • Güncelleme "Kullanıcıyı hatırlama (Remember user) özelliği için kullanılan fazla kaynak tüketen sorgu"
CRYPTOSPOT Fidelio FIAS
CRYPTOSPOT Fidelio FIAS

CRYPTOSPOT Yedekleme
CRYPTOSPOT Yedekleme

 • Hata Düzeltme "Zamanlanmış raporlarla ilgili tespit edilen hatalar; imaj dosyası yüklenmemesi ve Türkçe karakterler"
 • Hata Düzeltme "User template ekranında "Allowed Time Ranges" bölümünde aynı değerden birden fazla eklenebilmesi sorunu"
 • Hata Düzeltme "'Remember user number validation' özelliğinde login ekranında görüntü bozukluğu"
 • Hata Düzeltme "Self registration ile girişte realname değerinin oluşmaması sorunu"
 • Hata Düzeltme "Self registration ve sponsor mailli konfigürasyonda kullanım sözleşmeleri butonların üstünde olmaması sorunu"
 • Hata Düzeltme "Self registration ile kullanımda anketin görünmeme problemi"
 • Hata Düzeltme "Reklam bölümünde eklenen dosyaların güncellemelerde bozulması/kaybolması problemi"
 • Hata Düzeltme "Dhcp pasif ve layer2 konfigürasyonla arayüzden lease süresini ayarlayamama sorunu"
 • Hata Düzeltme "URL Filter policy ekleme ekranında çok kayıt olması durumunda scrollun görünmemesi problemi"
 • Hata Düzeltme "Sponsor onay penceresinde tespit edilen onay sorunu"
 • Hata Düzeltme "Çoklu hotspot konfigürasyon desteği - Lisans uyumsuzluğu" (En fazla lisanstaki login profile limit değeri kadar hotspot konfigürasyonu yapılabilecek)
 • Hata Düzeltme "Captive portal oluşturma/klonlama işlemlerinden sonra hatalı gelmeye başlayan bazı Türkçe karakterli etiketler"
 • Hata Düzeltme "Dashboard’daki uyarılardaki mail gönderme özelliğiyle ilgili sorunlar"
 • Hata Düzeltme "Captive Portal Tanım Ekranında Anket Sıralamasında bazen görülen sıralama hatası"
 • Hata Düzeltme "User Templates düzenlerken "Update all users in this group" cevabı hayır seçilince oluşan sorun"
 • Hata Düzeltme "Postpaid Billing sayfasında tespit edilen Upload/Download alanındaki hatalı görüntü"
 • Hata Düzeltme "Standart kullanıcılarda elle eklenen Additional Data kısmındaki alanlar kaydedilememesi sorunu"
 • Hata Düzeltme "Standard veya SMS Kullanıcılarında Change User Properties kullanılmak istendiğinde tespit edilen tarayıcı hataları"
 • Hata Düzeltme "Anket'in giriş sonrasında (After Login) çalışmama sorunu"
 • Hata Düzeltme "Standard user ile giriş yapılması durumunda ankete oy verilmesine rağmen reports kısmında görünmemesi sorunu"

Yol Haritası

2.0.8 versiyon için aşağıdaki özellikler yol haritamızda bulunmaktadır. 2.0.8 öngörülen yayımlanma tarihi 20 Mart 2019.
 • URL Sınıflandırma ve Filtreleme özelliği kararlılaştırılması
 • PPPoE bağlantı desteği (pap/chap) - Oluşturulan bağlantının varsayılan ağgeçidi(WAN) olarak kullanılabilmesi.
 • Tek tık ile güncelleme
 • HTTP enjeksiyon ile browser arasında bildirim ve kampanya özelliği
 • Bu versiyonda Ubuntu 14.04 desteği kalkacaktır.

English

CRYPTOSPOT 2.0.7 version (stable) released. Please find following release notes.

 • Added "Ubuntu Server 18.04 compatibility"
 • Added "Fideli FIAS billing integration via PMS "
 • Added "Hybrid authentication on Turkish and Foregin Citizenship ID"
 • Added "Free license model for concurrent 3(three) users with Turkish Identity and SMS module"
 • Added "Redirection to status page that contains active sessions and usage details for the user, after login or hotspot interface access"
 • Added "Sedna PMS (Mssql) integration"
 • Added "Hotspot MTU configuration support"
 • Added "Ethernet based & IP Tunneling feature" (Required for kernel space filtering and mac adress logging)
 • Added "Proxy/relay support to Dhcp gateway feature" (IP assignment requests will be forwarded to external dhcp relay/proxy server)
 • Added "Registration date on user management pages"
 • Added "Keypad appearance option on room number input values for mobile devices"
 • Added "Realname information showing and based on connection duration ordering feature on online users page "
 • Added "Ticket extend feature on ticket management page"
 • Added "Show login option labels as a button on captive portals"
 • Added "Defining NDA & Terms Agreement feature as optional and/or mandatory"
 • Added "Realname field at accounting reports"
 • Added "Realname information at  Distinct User List, Registered User List, User List Confirming the Agreement scheduled reports"
 • Added "Deletion of old backups and exporting backups as encrypted file feature"
 • Added "Importing encrypted/downloaded backup files"
 • Added "Central Facebook Login API instead of local solution"
 • Added " System Maintenance -> Cleanup Auto Release Dhcp Clients feature"
 • Added "Custom field restriction on standard username/password authentication type"
CRYPTOSPOT Dashboard
CRYPTOSPOT Dashboard
CRYPTOSPOT Status Page
CRYPTOSPOT User Status Page
 • Update "Kb/Mb/Gb conversions on dashboard graphs"
 • Update "Reverse order on dashboard graphs in terms of time"
 • Update "Cancelation of order/search cache on user management page grids"
 • Update "Defining default dhcp pool values as 2-251 and lease time as 86400 secs for new installations"
 • Update "Hamburger menu adjustments for scope integrity" 
 • Update "Alignments and Margins optimization for responsive compliance"
 • Update "Russian and English terms agreement contents"
 • Update "URL Filter feature (BETA)"
 • Update "URL Filter categories page visual improvements"
 • Update "Cosmetic modification at Edit Group pages on User Groups tab for URL Filtering > New Filter"
 • Update "Frontend modification on Alert/Notification text/images"
 • Update "When adding existing MAC address on MAC Authentication page 'Username already exist' error to 'MAC address already exists' 
 • Update "Clarification for alerts on troubleshooting page"
 • Update "Modsecurity filters  preventing to save masquerade configuration"
 • Update "Sponsor mail field show/hide option on captive portal configuration"
 • Update "Alert text on AD/LDAP connection page"
 • Update "System > Custom Restriction functions"
 • Update "Distinct user counts are chosen instead of total users for dashboards"
 • Update "Over resource consuming query to remember user feature"
CRYPTOSPOT Fidelio FIAS
CRYPTOSPOT Fidelio FIAS

CRYPTOSPOT Yedekleme
CRYPTOSPOT Backup&Restore
 • Bugfix "Image upload and Turkish character encoding problem for scheduled reports"
 • Bugfix "Adding duplicate values problem on User Template page, allowed time ranges"
 • Bugfix "Captive portal interface issue when remember user number validation is enabled"
 • Bugfix "Realname information creation bug with self registation authentication"
 • Bugfix "Button overlap bug at self registation and sponsor mail configuration"
 • Bugfix "Survey display issue with self registation authentication"
 • Bugfix "Malforming/disapearing problem of images added for adverts at updates"
 • Bugfix "Lease time defining issue for dhcp passive and layer 2 mode"
 • Bugfix "Scroll disappear bug on URL Filter New Policy page"
 • Bugfix "Verification error on Sponsor Verification page"
 • Bugfix "License compatibility  issue for multiple hotspot configuration definition"
 • Bugfix "Turkish character encoding problem for some labels on captive portal creation/cloning"
 • Bugfix "Mail delivery problem for dashboard alerts"
 • Bugfix "Ordering issue for Surveys on Captive Portal Configuration page"
 • Bugfix "Javascript error for "Update all users in this group" when selected No, on User Template Edit page"
 • Bugfix "Upload/Download view bug for PostPaid Billing page"
 • Bugfix "Saving problem for Additional Data on standard users page"
 • Bugfix "Javascript/Browser errors for Change User Properties feature on Standard/SMS Users pages"
 • Bugfix "Survey functionality issue for After Login type"
 • Bugfix "Misleading survey reports applied at standard user authentication"

Roadmap

For 2.0.8 version, we have following roadmap features. Estimated release date for stable version is Mid-March 2019.
 • URL Categorization and Content Filtering feature stabilization
 • PPPoE connnection support (pap/chap) as default gateway(WAN)
 • One-click update
 • Browse-In notification and advertisement with HTTP injection
 • This version is not going to support Ubuntu 14.04.
CRYPTTECH

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1. Geleneksel Stajyer CTF Soru ve Cevapları

2. Geleneksel Stajyer CTF Soru ve Cevapları - 2017

B*-Tree (BTree, BPlusTree) Veri Yapısı ile Veri İndeksleme