2016 İçin En Önemli 10 Stratejik Teknoloji Eğilimi (Gartner)

Gartner, kurumların çoğu için stratejik olabilecek en önemli 10 teknoloji eğilimini tespit etti. Gartner, stratejik teknoloji eğilimini, kurumda önemli değişikliklere yol açabilecek potansiyel olarak tanımlıyor. Önemli değişikliklerin zamanın geldiğini belirleyen faktörler ise; İş yapma biçimindeki değişimler, son kullanıcıların talepleri, bilgi teknolojilerindeki yüksek potansiyelli bozulma riskleri, büyük yatırım gereksinimleri ve tercihlerde geç kalma riski. Yeni stratejik teknolojiler, kurumun uzun vadeli planlarını, programlarını ve girişimlerini etkilemektedir.

Bu teknoloji eğilimlerinin, 2020 den başlayarak dijital iş yapma imkanlarını şekillendireceği ifade edilmiştir. (David Cearley, vice president and Gartner Fellow). İlk 3 eğilim; fiziksel ve sanal dünyaların birleştirilmesi ve dijital ağların (mesh) yükselişini adresler. Günümüzde kurumlar dijital iş üzerine yoğunlaşırken, algoritmik iş biçimi gelişmektedir. Algoritmalar (İlişkiler ve bağlantılar) işin geleceğini tanımlamaktadır. Bu iş biçiminde, işin büyük kısmı arka planda, yani  İnsanların direk ilişkili olmadığı bölgede, akıllı makinalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Sonraki 3 eğilimde bunları adreslemektedir. Son 4 eğilim ise; dijital ve algoritmik iş biçimlerini desteklemek için gerekli, yeni IT gerçekliği, yeni mimari ve platform eğilimlerini adresler.
Raporun orijinaline aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://www.gartner.com/newsroom/id/3143521


Teknoloji Eğilimleri

 


Cihaz Ağı (The Device Mesh) 

Yeni teknolojiler, insanların uygulamalara, bilgiye erişimi, sosyal medya iletişimi, devlet birimleri ve iş dünyası ile etkileşimi amacıyla kullandıkları cihazların sayında artışa sebep olmuştur. (Mobil Cihazlar, Giyilebilir cihazlar, Tüketici ve ev elektronik cihazları, otomotiv cihazları, Ortam cihazları-IOT içindeki sensörler vb.)
Bu model yayıldıkça, arka uç sistemler ile bağlantı modellerinin daha yüksek birlikte çalışabilirlik imkânlarının gelişeceği beklenmektedir.


Taşınabilir Kullanıcı Deneyimi (Ambient User Experience)

Farklı cihazların kullanıma girmesi (Device Mesh) yeni bir sürekli ve uyumlu kullanıcı tecrübesi için bir alt yapı ihtiyacını ortaya çıkarır. Farklı cihazların geçişinde sağlanacak tecrübeyle, kullanıcıların sorunsuz çalışması sağlanır.


3 Boyutlu Baskı Materyelleri (3D Printing Materials)

3 boyutlu baskı teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile çok farklı materyallerin (Nikel alaşım, cam, karbon fiber) kullanımına olanak sağlandı. Uzay, sağlık, otomotiv, enerji, askeriye gibi sektörlere genişleme mümkün oldu. Bu ilerlemelerle, montaj hatlarının ve tedarik zinciri süreçlerinin tekrar ele alınması gerekecektir.


Her şeyin Bilgisi (Information of Everything)

Dijital birlikte çalışma ortamlarında her şey bilgi üretir, kullanır ve iletir. Metin, ses ve video bilgilerinin ötesinde, cihazlara ait durum bilgilerini de içerir. Her şeyin bilgisi yaklaşımı, bu akışı stratejiler ve teknolojiler ile adresler. Farklı veri kaynaklarından verinin ilişkilendirilmesini gerçekleştirir. Her yerde bilgi vardı fakat izole, yarım, ulaşılmaz ve anlaşılmazdı. Grafik veri tabanları gibi anlamsal araçlarda ve veri sınıflandırma/analiz tekniklerindeki ilerlemeler, çoğu kez karmakarışık olan büyük veri akışına anlam kazandıracaktır.


İleri Makine Öğrenmesi (Advanced Machine Learning)

İleri makine öğrenmesinde, DNN’ler (Deep Neural Net – Büyük ve karmaşık veri setlerine uygulanan makine öğrenmesi yaklaşımı) klasik bilgi işlemeyi ve bilgi yönetimini ileriye taşır. Dünyayı algılamak için, kendi içlerinde öğrenen sistemler geliştirilebilir. Veri kaynaklarında yaşanan yüksek orandaki artış ve bilginin karmaşıklığı manuel sınıflandırma/analizi mümkün ve ekonomik olmaktan uzaklaştırmıştır. DNN’ler bu görevleri otomatikleştirir. Her şeyin Bilgisi eğilimindeki ihtiyaçları adresler.


Otonom Ajanlar (Autonomous Agents and Things)

Makine öğrenmesi, akıllı makine uygulamalarının (Robotlar, Özerk Araçlar, Sanal Personel Asistanları ve Akıllı Danışmanlar) gelişmesine yol açmaktadır. Fiziksel akıllı makinelerdeki ilerlemeler dikkat çekerken, yazılım temelli akıllı makineler daha yakın zamanlı ve daha geniş etkiye sahipler. Özerk temsilciler (Agents) ana kullanıcı ara yüzü olabilir. Menüler, formlar yerine, kullanıcı bir uygulama ile iletişime geçebilir.
Bilgi teknolojileri yöneticileri, özerk temsilcilerin nasıl kullanılabileceği konusunda araştırmalarını derinleştirerek, bu alanda çalışan insanların işlerinin bir kısmını robot, araç ve sanal asistanların üstlenmelerini sağlayabilirler.


Uyarlanabilir Güvenlik Mimarisi (Adaptive Security Architecture)

Dijital iş ve algoritmik ekonomisinin karmaşıklığı ile birlikte gelişmekte olan “Hacker” endüstrisi, kurumların daha fazla tehdit altında olmasına sebep olmaktadır. Kurumun kaynaklarının güvenliği (Perimeter Defence) ve kural bazlı güvenlik yeterli olmamaktadır. Kurumlar bulut servislerinden daha çok faydalanmaktalar. Müşteri ve iş ortakları ile entegre olmak için sistemlerini açmaktadırlar.
Uygulamanın kendisini koruması, kullanıcı ve birim davranış analitikleri, bu yaklaşımın gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.

İleri Sistem Mimarisi (Advanced System Architecture)

Cihaz Ağı (Dijital Mesh) ve akıllı makineler, yoğun bilgi işleme mimarileri gerektirmektedir. (GPUs- Graphic Processing Unit, FPGAs – Field Programmable Gate Arrays). Ancak bu şekilde, kurumlar tarafından etkin kullanılabilir. FPGA temelli mimari, algoritmanın küçük formlara ayrıştırılmasına imkân tanır. Bu şekilde, ileri makine öğrenme yetenekleri, çok daha az elektrik tüketimi ile küçük IOT uç cihazları (Ev, araba, kol saati vb.) tarafından gerçekleştirilebilir.


Cihaz Ağı için Uygulama ve Servis Mimarisi (Mesh App and Service Architecture)

Yekpare (Monolithic) ve doğrusal uygulama tasarımı (Örneğin; 3 Katmanlı mimari) yerini, daha gevşek bağlı (Loosely Coupled) entegre yaklaşımına bırakıyor. Mikroservis mimarisi, dağıtık uygulamalar için, önemi gittikçe artan bir yaklaşımdır. Bu mimariyle, hem iç yapıda hem de bulut ortamında, hızlı güncelleme ve ölçeklenebilir dağıtım desteklenebilir.
Yazılım Konteyner teknolojileri, çevik geliştirme ve Mikroservis mimarilerinin yaygınlaşmasını destekleyen kritik teknoloji olarak gelişmektedir. Mobil/IOT elemanlarının uygulama/servis mimarisine dahil olmasıyla, arka uç sistemlerin (Bulut) ölçeklenebilirliği ve ön uç cihazların kullanım şekilleri adreslenmelidir. Uygulama takımları; çevik, esnek, bulut temelli uygulamalar sunabilmek için, yeni modern mimariler geliştirmek zorundadır.


Nesnelerin İnterneti Platformu - Internet of Things Platforms

IOT platformları, cihaz ağı uygulamaları ve servis mimarisini tamamlayıcı rol oynamaktadır. IOT platformunun, yönetim, güvenlik, entegrasyon ve diğer teknolojileri/standartları, IOT içindeki elemanları geliştirmek, yönetmek ve güvenliğini sağlamak için temel özellik kümesidir. Bu platform, IOT vizyonunun gerçekleşmesi için gerekli işleri teşkil eder.
IOT, Cihaz ağı (Digital Mesh), Taşınabilir kullanıcı deneyimi (Ambient User Experience) ve dinamik IOT platformlarının bütünleyici bir parçası olması sebebiyle, bu eğilimlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynar.

Değerlendirme

Teknoloji, hayatımızın her alanında ve tüm sektörlerde baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ediyor. Etkileşimde olan cihaz sayısı, cihaz çeşitliliği, platform ile geçirilen süreler, farklı sistem entegrasyonları, üretilen bilgiler her geçen gün daha fazla artıyor. Bilgi sistemi mimarileri daha karmaşık hale gelirken, yeni güvenlik riskleri de ortaya çıkıyor. Bu denli hızlı gelişmeye ayak uydurabilmek için, bilgi sistemlerinin mimarisi daha esnek/ölçeklenebilir yapıya dönüştürülmelidir. Bir yandan isteklere daha çabuk cevap verirken, diğer yandan hızlı akan verinin analizi daha kolay yapılabilir. Makine öğrenmesiyle, sonuçlar tekrar sisteme aktarılabilir. Güvenlik seviyeleri ve politikaları değiştirilebilir. Operasyonel yönetimde ve sunulan hizmetlerde bilgisayarlardan daha üst seviyede istifade edilebilir. Farklı kaynaklardan hızlı akan verinin işlenmesini ve güvenlik operasyonları açısından analitiğini hedefleyen CRYPTTECH, teknolojideki bu gelişmeleri yakından takip ederek, ürünlerine kazandırmaya devam etmektedir. (Farklı Sistemler, IOT uç cihazlar, Makine Öğrenmesi, Operasyonel Esneklik, Güvenlik Sürdürülebilirliği)

Tarık Kobalas
Teknoloji Direktörü

Yorumlar

  1. Cok kapsamli olmus, tebrik ederim.

    YanıtlaSil
  2. Teşekkür ederim Jade. Önem verdiğimiz konular hepsi. Üç alana da odaklanmış durumdayız. Güzel projeler ve ürünler çıkaracağız yakın zamanda.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

1. Geleneksel Stajyer CTF Soru ve Cevapları

2. Geleneksel Stajyer CTF Soru ve Cevapları - 2017

B*-Tree (BTree, BPlusTree) Veri Yapısı ile Veri İndeksleme